VẼ VỜI

Duyên Với Nghề hay... Nghiệp 🙂

Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thành hoạ sĩ, dầu tôi rất thích những gì về mỹ thuật. Tôi thường nghĩ “ai vẽ cũng được, bởi nghệ thuật cũng như cái đẹp tùy theo cái nhìn của mỗi người”. A, các anh bạn trường Kiến Trúc còn… chê mấy bức tranh tôi vẽ xưa kia nữa là. Mà thật ra cho đến bây giờ sau bao nhiêu năm dùng năng khiếu cùng học vấn để làm việc thật thụ và chuyên nghiệp để kiếm cơm cùng pasta, tôi vẫn nghe như gió thoảng tai khi bạn bè gọi mình là “họa sĩ”. Có lắm khi còn tự gọi mình là “họa sĩ… đói” :). Không đói sao được, mình ngồi rị mọ cả buổi mới cho ra được một bức tranh trong khi ông Trạng Quỳnh, chưa xong ba hồi trống, ông Trạng đã vẽ xong những 10 con… giun!

Đọc tiếp ở đây

Paintings


Đại Khái Tranh Xưa

12 Con Giáp - Tranh vẽ bằng Photoshop

Tranh Hoa Vẽ Bằng Photoshop

Tranh Màu Nước